Оформлення подання щодо почесного звання України «Мати-героїня»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Жінки, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  • паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця та документ, що підтверджує місце перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України на законних підставах;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • документи про освіту дітей;
  • характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо);
  • виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;
  • довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років;
  • за наявності та за бажанням матері – копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей.

Порядок подання документів

Особисто або законним представником.

Підстави для відмови

  • неповний пакет документів;
  • наявність судимості у заявниці чи дітей, у разі виховання дітей без поважних причин у закладах інтернатного типу або перебування під опікою одного із дітей.

Підстави та умови отримання

Особи, які належать до зазначеної категорії, враховуючи вагомий особистий внесок жінки у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Соціальні послуги Сім'ям з дітьми