Призначення допомоги при народженні дитини

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- громадяни України, які постійно проживають в Україні;

- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

- особи, яким надано статус біженця в Україні.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

 • заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
 • копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);
 • жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

Опікуни подають додатково:

 • копію рішення про встановлення опіки.

Для внутрішньо перемішених осіб:

 • довідка внутрiшньоперемiщеної особи та її копія.

У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у десятиденний строк після отримання заяви матері про призначення допомоги при народженні дитини подає:

 • заяву;
 • копію свідоцтва про народження дитини.

Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі:

 • копії свідоцтва про народження дитини або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини; свідоцтва про смерть. Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто заявником.

Підстави для відмови

Виплата допомоги припиняється у разі:

 • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 • відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
 • нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
 • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
 • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання, крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір’ю;
 • припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;
 • перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
 • усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • смерті дитини;
 • смерті отримувача допомоги;
 • виникнення інших обставин.

Соціальні послуги Сім'ям з дітьми