Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

- жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

- аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів;

- непрацюючі жінки;

- жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  • Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
  • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
  • довідка встановленого зразка, видана лікувально-профілактичним закладом;
  • довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;
  • довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;
  • довідка з державної служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована в державній службі зайнятості як безробітна;
  • особи – суб’єкти підприємницької діяльності надають довідку Фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності що не беруть участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні; довідка з Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою - підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності - особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

Для внутрішньо перемішених осіб:

  • довідка внутрiшньоперемiщеної особи та її копія.

Порядок подання документів

Особисто заявником.

Підстави для відмови

  • Ненадання повного та належно оформленого пакету документів.

Соціальні послуги Сім'ям з дітьми