Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Батьки-вихователі у дитячих будинках сімейного типу;

прийомні батьки в прийомних сім’ях

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

 • Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • копія паспорту громадянина України та його копія;
 • рішення виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї;
 • документи, що підтверджують статус дитини;
 • довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;
 • довідка з місця навчання про розмір стипендії;
 • копія виписки із акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитини з інвалідністю, виданих в установленому МОЗ України порядку;
 • копія посвідчення, що підтверджує статус особи, наданий відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»;
 • довідки про розмір стипендії та про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманні (якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів навчається за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах)

Порядок подання документів

Особисто батьками-вихователями, одним з прийомних батьків.

Підстави та умови отримання

Влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або до прийомної сім'ї; До дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах - до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів

Підстави для відмови

 • Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;
 • Вибуття дитини з дитячого будинку сімейного типу або з прийомної сім'ї;
 • Досягнення дитиною визначеного віку

Соціальні послуги Сім'ям з дітьми