Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  • Заява про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;
  • за наявності паспорту громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, копія сторінок з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації;
  • документ, про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Порядок подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави для відмови

  • Не присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», відсутність повного пакету документів.

Підстави та умови отримання

Указ Президента України про присвоєння жінці почесного звання України «Мати-героїня».

Соціальні послуги Сім'ям з дітьми