Оформлення документів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю автомобілями, видача направлень для проходження медичного огляду та направлення на обласну МСЕК для визначення показань на забезпечення автомобілем

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особи з інвалідністю;

Діти з інвалідністю після досягнення п’ятирічного віку.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

  • заява;
  • довідка МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю – копія медичного висновку;
  • паспорт громадянина України (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю) та копія свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера особи з інвалідністю та члена сім’ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю;
  • для осіб з інвалідністю I, II і ІІІ групи із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї – посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем (для осіб з інвалідністю І і ІІ групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно;
  • для недієздатних осіб з інвалідністю – рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною та копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки над нею.

Порядок подання документів

Особисто або законним представником

Підстави та умови отримання

  • Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями є заява, вище зазначені документи, висновок обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі, республіканської в Автономній Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії (далі - відповідно облМСЕК, ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність в особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем, зазначених у пунктах 29-31 Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, затвердженого Постановою КМУ від 19 липня 2006 р. № 999.

Підстави для відмови

Особа не є громадянином України;

Місце проживання особи не зареєстроване в Україні в установленому законом порядку;

Наявність в особистому користуванні особи з інвалідністю або законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю автомобільного транспортного засобу, у тому числі придбаного за власні кошти, або отриманого через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, який перебував в експлуатації менше як 10 років; Протягом семи років перед взяттям на облік особи отримували автомобіль як благодійну допомогу, реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п’ять років.

Департамент соціальної політикиОсобам з інвалідністю