Призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- особи з інвалідністю;

- діти з інвалідністю;

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або один з батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) додають:

  • Заява;
  • паспорт та/або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби - паспорт законного представника та документа, що підтверджує його повноваження) та копії;
  • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);
  • висновок медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності та його копія.

Порядок подання документів

Особисто або законним представником

Підстави та умови отримання

  • Право на допомогу мають особи, які належать до зазначених категорій, розмір пенсії та/або державної соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» яких у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
  • Рішення про надання або відмову в наданні допомоги приймається комісією, утвореною у відповідному органі соціального захисту населення.

Підстави для відмови

Розмір пенсії та/або державної соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» яких у місяці, що передує місяцю звернення, перевищує два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Звернення за допомогою частіше ніж раз на рік.

Департамент соціальної політикиОсобам з інвалідністю