Призначення одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Громадяни України, які постійно проживають в Україні;

- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

- особи, яким надано статус біженця в Україні

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Для непрацюючих малозабезпечених осіб:

  • Заява;
  • паспорт громадянина України та його копія;
  • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);
  • пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги та його копія.

Порядок подання документів

Особисто або законним представником

Підстави та умови отримання

  • Право на допомогу мають особи, які належать до зазначених категорій, розмір пенсії та/або державної соціальної допомоги яких у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
  • Рішення про надання або відмову в наданні допомоги приймається комісією, утвореною у відповідному органі соціального захисту населення.

Підстави для відмови

Розмір пенсії та/або державної соціальної допомоги яких у місяці, що передує місяцю звернення, перевищує два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Звернення за допомогою частіше ніж раз на рік.

Департамент соціальної політикиМалозабезпеченим