Відділ правового забезпечення та з питань опіки і піклування

Керівництво здійснює начальник відділу Мар’ян Степан Андрійович

м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176, каб. 43

Контактний телефон: (0372) 513-123

Image
Image
Image

На сторожі законності

Основними завданнями відділу є:

   З питань правового забезпечення:
• Основним завданням відділу є правове забезпечення діяльності Департаменту, надання правової допомоги, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання вимог чинного законодавства структурними підрозділами та посадовими особами Департаменту.

• Приймає участь у підготовці проектів актів, договорів (контрактів), інших правочинів та здійснює їх погодження (візи) за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів, розглядає проекти актів, які надійшли для погодження, готує проекти письмових висновків (зауважень) до них.

• Приймає участь у роботі комісій департаменту та забезпечує у межах своєї компетенції ведення претензійної та позовної роботи.

• Проводить спільно з іншими структурними підрозділами Департаменту аналіз актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо скасування, відміни, внесення до них змін або доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

• Проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, доводить до структурних підрозділів Департаменту інформацію про зміни чинного законодавства, надає посадовим особам Департаменту консультації з правових питань віднесених до їх повноважень.

   З питань опіки та піклування:
• Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над  повнолітніми особами (недієздатними (обмежено дієздатними).

• Здійснення контролю за умовами утримання опікунами своїх  підопічних.

• Ведення обліку недієздатних та обмежено дієздатних осіб, які перебувають під опікою, піклуванням.

• Оформлення документів на поміщення недієздатних осіб в соціальні заклади та складання актів обстеження умов проживання недієздатних (обмежено дієздатних) осіб.

 

Правове забезпечення реалізації соціальної політики

Департамент соціальної політикиВиникли запитання?