Відділ правового забезпечення

Керівництво здійснює начальник відділу Мар’ян Степан Андрійович

м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176, каб. 43

Контактний телефон: (0372) 513-123

Image
Image
Image

На сторожі законності

Основними завданнями відділу є:

• Основним завданням відділу є правове забезпечення діяльності Департаменту, надання правової допомоги, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання вимог чинного законодавства структурними підрозділами та посадовими особами Департаменту.

• Приймає участь у підготовці проектів актів, договорів (контрактів), інших правочинів та здійснює їх погодження (візи) за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів, розглядає проекти актів, які надійшли для погодження, готує проекти письмових висновків (зауважень) до них.

• Забезпечує у межах своєї компетенції ведення претензійної та позовної роботи.

• Проводить спільно з іншими структурними підрозділами Департаменту аналіз актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо скасування, відміни, внесення до них змін або доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

• Проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, доводить до структурних підрозділів Департаменту інформацію про зміни, чинного законодавства, надає посадовим особам Департаменту консультації з правових питань віднесених до їх повноважень.

• Бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових, особистих немайнових прав та законних інтересів Департаменту.

Правове забезпечення реалізації соціальної політики

Департамент соціальної політикиВиникли запитання?