Управління з питань надання державних соціальних допомог та компенсаційВідділ з опрацювання документів

Моток Світлана Лазарівна

Начальник відділу

• Забезпечення, у межах своїх повноважень, дотримання законодавства з   питань обробки інформації для  призначення державних соціальних допомог та житлових субсидій.

• Формування та направлення запитів щодо підтвердження/спростування про факт перебування/не перебування на обліку до органів соціального захисту населення, центрів зайнятості, фондів соціального страхування, Головних управлінь ПФУ, центрів обслуговування громадян похилого віку за місцем реєстрації (проживання) заявників та їх членів сім’ї.

• Перевірка інформації про заявників в Єдиному державному реєстрі фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, в Єдиному державному реєстрі боржників Міністерства юстиції України.

• Припинення надання державних соціальних допомог і компенсацій з підстав передбачених чинним законодавством.

• Формування реєстрів передачі особових справ у відділ призначення державних соціальних допомог.

• У разі зміни місця проживання одержувачів допомог і компенсацій на запити органів соціального захисту населення надсилання особової справи за новим місцем проживання заявників.

• Внесення до ЄІССС змін стосовно виплатних реквізитів, персональних даних, переплат допомог внутрішньо переміщеним особам.

• Опрацювання заяв і декларацій на предмет призначення житлових субсидій.
   - перевірка достовірності наданої інформації;
   - сканування відповідних документів щодо призначення житлових субсидій;
   - формування електронної особової справи, контроль, перевірка та вивантаження до Головного управління ПФУ в Чернівецькій області;
   - формування реєстру особових справ до ПФУ.

• Передача особових справ у відділ призначення державних соціальних допомог та компенсаційних виплат для призначення державних соціальних виплат.

• Здійснення моніторингу стану опрацювання інформації щодо призначення державних соціальних допомог, компенсаційних виплат та житлових субсидій.

• Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань соціального захисту населення на підприємствах, установах та організаціях міста, у тому числі через засоби масової інформації, з питань віднесених до компетенції відділу.

• Співпраця з місцевими органами виконавчої влади, місцевого   самоврядування, у вирішенні питань, що  належать до компетенції відділу.

• Розгляд в установленому законодавством  порядку звернень громадян.

Image

Соціальні допомоги та компенсації

Основними завданнями управління є:

• Здійснення прийому документів на предмет призначення державних соціальних допомог і компенсацій, надання субсидій для відшкодування витрат з оплати за житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, грошових виплат за кошти місцевих бюджетів.

• Опрацювання прийнятих документів та прийняття рішення щодо призначення/відмови у призначенні державних соціальних виплат.

• Проведення перерахунків автоматизованим способом розмірів призначених державних соціальних допомог і компенсацій без звернень громадян, у разі змін діючого законодавства (прожиткового мінімуму, розмірів допомог тощо).

• Формування бази даних громадян, яким надана соціальна підтримка, вид і розмір наданої їм допомоги.

• Надання консультацій з питань призначення державних соціальних допомог, грошових виплат, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

• Видача довідок про факт перебування на обліку, розмір отриманих виплат заявниками, посвідчень, підтверджуючих статус особи з інвалідністю, якому призначено державну соціальну допомогу.

• Ведення обліку та забезпечення зберігання особових справ отримувачів державних соціальних допомог і компенсацій та внутрішньо переміщених осіб.

Реалізація державної політики з питань соціального захисту населення

Управління з питань надання державних соціальних допомог і компенсацій складається з:

Департамент соціальної політикиВиникли запитання?