Управління реалізації місцевої моціальної політики та роботи з пільговими категоріями населення Відділ з питань соціальної підтримки ветеранів війни

Гулей Анжела Степанівна

Начальник відділу

Контактний телефон: (0372) 535-345

• Збір, систематизація та зберігання інформації про фізичних осіб, які мають право на пільги, відповідно до місцевих Програм, що стосуються роботи відділу, шляхом формування на кожного пільговика особової справи.

• Ведення персоніфікованого обліку окремої категорії пільговиків за допомогою програмного забезпечення «Реєстр-місцеві пільги».

• Надання окремій пільговій категорії населення, які зареєстровані на території Чернівецької міської територіальної громади, пільг в грошовій готівковій формі (додатково до гарантованих державою пільг) з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу відповідно до місцевих Програм, що стосуються роботи відділу.

• Здійснення відшкодування витрат, пов’язаних із наданням окремим категоріям громадян пільг з послуг зв’язку та встановлення квартирного телефону.

• Співпраця з підприємствами надавачами житлово–комунальних послуг щодо своєчасного обміну інформацією щодо змін цін та тарифів на житлові та комунальні послуги, розміри площ, особових рахунків, припинення надання комунальних послуг.

• Виплата разової грошової допомоги передбаченої Законом України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

• Перевірка правомірності призначення соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів, формування заявок щодо потреби в коштах на виплату соціальних стипендій.

• Перевірка документів на встановлення статусів учасника війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника (Захисниці), ветерана праці,  жертви нацистських переслідувань.

• Видача посвідчень учасника війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника (Захисниці), ветерана праці, жертви нацистських переслідувань, нагрудних знаків та листів талонів на пільговий проїзд особам з інвалідністю внаслідок війни.

• Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції відділу на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради

Image

Соціальні гарантії кожному

Основними завданнями управління є:

• Забезпечення на території Чернівецької міської територіальної громади надання пільг та допомог за рахунок бюджету Чернівецької міської територіальної громади, державної політики у сфері соціального захисту та соціального обслуговування ветеранів війни та інших категорій громадян.

• Розробка обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення соціального захисту вразливих верств населення, підготовка програми соціального захисту громадян, місце проживання яких зареєстровано на території Чернівецької міської територіальної громади, та контроль за їх виконанням.

• Впровадження в життя політики з соціального захисту  незахищених верств населення, організація  з  надання  найменш соціально незахищеним верстам населення додаткових до встановлених законодавством допомог і пільг за рахунок можливостей місцевого самоврядування.

• Вивчення потреб населення Чернівецької міської територіальної громади у соціальних послугах, у тому числі із залученням надавачів соціальних послуг недержавного сектору, оприлюднення відповідних результатів.

• Забезпечення за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї надання базових соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їхніх потреб, вжиття заходів з надання інших соціальних послуг таким особам/сім’ям шляхом створення мережі надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору та/або залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору (шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо), та/або на умовах договору з уповноваженими органами

• Забезпечення у межах свої повноважень додержання законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших категорій громадян.

Питання щодо пільгсоціальних послугмісцевих допомогсоціального захисту учасників АТО/ООСсоціального захисту осіб з інвалідністює завданням управління.

Управління реалізації місцевої соціальної політики та роботи з пільговими категоріями населення складається з:

Департамент соціальної політикиВиникли запитання?