Управління реалізації місцевої соціальної політики та роботи з пільговими категоріями населення Відділ соціальних послуг

Грамота Ольга Миколаївна

Начальник відділу

Контактний телефон: (0372) 512-542

• Вивчення потреб населення Чернівецької міської територіальної громади у соціальних послугах, у тому числі із залученням надавачів соціальних послуг недержавного сектору, оприлюднення відповідних результатів.

• Інформування населення про перелік соціальних послуг, їх зміст і порядок надання.

• Здійснення заходів для виявлення вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

• Забезпечення за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї надання базових соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їхніх потреб, вжиття заходів з надання інших соціальних послуг таким особам/сім’ям шляхом залучення надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору та/або надавачів соціальних послуг недержавного сектору (шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо), та/або на умовах договору з уповноваженими органами.

• Координація діяльності суб’єктів системи надання соціальних послуг.

• Підготовка статистичних та інформаційно-аналітичних матеріалів стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи.

• Забезпечення захисту персональних даних Інформації з Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг відповідно до Законів України «Про захист персональних даних» та «Про інформацію».

Image

Соціальні гарантії кожному

Основними завданнями управління є:

• Забезпечення на території Чернівецької міської територіальної громади надання пільг та допомог за рахунок бюджету Чернівецької міської територіальної громади, державної політики у сфері соціального захисту та соціального обслуговування ветеранів війни та інших категорій громадян.

• Розробка обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення соціального захисту вразливих верств населення, підготовка програми соціального захисту громадян, місце проживання яких зареєстровано на території Чернівецької міської територіальної громади, та контроль за їх виконанням.

• Впровадження в життя політики з соціального захисту  незахищених верств населення, організація  з  надання  найменш соціально незахищеним верстам населення додаткових до встановлених законодавством допомог і пільг за рахунок можливостей місцевого самоврядування.

• Вивчення потреб населення Чернівецької міської територіальної громади у соціальних послугах, у тому числі із залученням надавачів соціальних послуг недержавного сектору, оприлюднення відповідних результатів.

• Забезпечення за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї надання базових соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їхніх потреб, вжиття заходів з надання інших соціальних послуг таким особам/сім’ям шляхом створення мережі надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору та/або залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору (шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо), та/або на умовах договору з уповноваженими органами

• Забезпечення у межах свої повноважень додержання законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших категорій громадян.

Питання щодо пільгсоціальних послугмісцевих допомогсоціального захисту учасників АТО/ООСсоціального захисту осіб з інвалідністює завданням управління.

Управління реалізації місцевої соціальної політики та роботи з пільговими категоріями населення складається з:

Департамент соціальної політикиВиникли запитання?