Управління реалізації місцевої соціальної політики та роботи з пільговими категоріями населення Відділ по роботі з пільговими категоріями громадян

Воронка Катерина Миколаївна

Начальник відділу

Контактний телефон: (0372) 511-151

• Реалізація на території Чернівецької міської територіальної громади державної політики у сфері соціального захисту та соціального обслуговування осіб з інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших пільгових категорій громадян.

• Забезпечення у межах свої повноважень додержання законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших пільгових категорій громадян.

• Видача особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим пільговим категоріям громадян довідок про пільги встановлені чинним законодавством.

• Облік та організація санаторно-курортного лікування осіб, яким таке право надається відповідно до чинного законодавства.

• Формування документів для постановки в чергу на отримання особами з інвалідністю та дітьми з інвалідністю автомобілів; на вилучення або переоформлення автомобіля, отриманого через органи соціального захисту, який належав померлому.

• Забезпечення обліку та вчасна виплата компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів; транспортне обслуговування; невикористану санаторно-курортну путівку; вартості самостійного санаторно-курортного лікування особам, яким таке право надається відповідно до чинного законодавства.

• Формування документів, в т.ч. електронної особової справи, на забезпечення громадян допоміжними засобами реабілітації та виплату компенсації за самостійно придбані засоби.

• Ведення обліку та здійснення направлень до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для проходження професійно-трудової, соціальної та медичної реабілітації.

• Актуалізація Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

• Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції відділу на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради

Image

Соціальні гарантії кожному

Основними завданнями управління є:

• Забезпечення на території Чернівецької міської територіальної громади надання пільг та допомог за рахунок бюджету Чернівецької міської територіальної громади, державної політики у сфері соціального захисту та соціального обслуговування ветеранів війни та інших категорій громадян.

• Розробка обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення соціального захисту вразливих верств населення, підготовка програми соціального захисту громадян, місце проживання яких зареєстровано на території Чернівецької міської територіальної громади, та контроль за їх виконанням.

• Впровадження в життя політики з соціального захисту  незахищених верств населення, організація  з  надання  найменш соціально незахищеним верстам населення додаткових до встановлених законодавством допомог і пільг за рахунок можливостей місцевого самоврядування.

• Вивчення потреб населення Чернівецької міської територіальної громади у соціальних послугах, у тому числі із залученням надавачів соціальних послуг недержавного сектору, оприлюднення відповідних результатів.

• Забезпечення за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї надання базових соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їхніх потреб, вжиття заходів з надання інших соціальних послуг таким особам/сім’ям шляхом створення мережі надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору та/або залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору (шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо), та/або на умовах договору з уповноваженими органами

• Забезпечення у межах свої повноважень додержання законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших категорій громадян.

Питання щодо пільгсоціальних послугмісцевих допомогсоціального захисту учасників АТО/ООСсоціального захисту осіб з інвалідністює завданням управління.

Управління реалізації місцевої соціальної політики та роботи з пільговими категоріями населення складається з:

Департамент соціальної політикиВиникли запитання?