Управління реалізації місцевої соціальної політики та роботи з пільговими категоріями населення Відділ місцевих пільг та допомог

Гринчук Оксана Дмитрівна

Начальник відділу

Контактний телефон: (0372) 515-787

• Забезпечення на території Чернівецької міської територіальної громади надання пільг та допомог за рахунок  бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

• Розробка обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення соціального захисту  вразливих верств населення, підготовка програми соціального захисту громадян, місце проживання яких зареєстроване на території Чернівецької міської територіальної громади, та контроль за її виконанням.

• Впровадження в життя політики з соціального захисту  незахищених верств населення, організація  з  надання  найменш соціально незахищеним верстам населення додаткових до встановлених законодавством допомог і пільг за рахунок можливостей місцевого самоврядування.

• Проведення роз’яснювальної роботи на території Чернівецької міської територіальної громади з питань соціального захисту.

• Забезпечення доступу до публічної інформації та оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції відділу на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради.

• Здійснення моніторингу у сфері соціального захисту населення, аналіз та прогнозування розвитку процесів у соціальній сфері.

• Внесення пропозицій  до програм, участь у розробці та здійснення заходів, спрямованих на реалізацію політики щодо соціального захисту населення, організація розробки та подання на розгляд Чернівецької  міської ради  програми, що належить до компетенції відділу.

• Контроль, надання  установлених пільг та допомог громадянам, які потребують соціального захисту, розробка та внесення відповідних пропозицій.

• Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян, вжиття заходів щодо усунення причин виникнення скарг.

Image

Соціальні гарантії кожному

Основними завданнями управління є:

• Забезпечення на території Чернівецької міської територіальної громади надання пільг та допомог за рахунок бюджету Чернівецької міської територіальної громади, державної політики у сфері соціального захисту та соціального обслуговування ветеранів війни та інших категорій громадян.

• Розробка обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення соціального захисту вразливих верств населення, підготовка програми соціального захисту громадян, місце проживання яких зареєстровано на території Чернівецької міської територіальної громади, та контроль за їх виконанням.

• Впровадження в життя політики з соціального захисту  незахищених верств населення, організація  з  надання  найменш соціально незахищеним верстам населення додаткових до встановлених законодавством допомог і пільг за рахунок можливостей місцевого самоврядування.

• Вивчення потреб населення Чернівецької міської територіальної громади у соціальних послугах, у тому числі із залученням надавачів соціальних послуг недержавного сектору, оприлюднення відповідних результатів.

• Забезпечення за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї надання базових соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їхніх потреб, вжиття заходів з надання інших соціальних послуг таким особам/сім’ям шляхом створення мережі надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору та/або залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору (шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо), та/або на умовах договору з уповноваженими органами

• Забезпечення у межах свої повноважень додержання законодавства про соціальний захист осіб з інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших категорій громадян.

Питання щодо пільгсоціальних послугмісцевих допомогсоціального захисту учасників АТО/ООСсоціального захисту осіб з інвалідністює завданням управління.

Управління реалізації місцевої соціальної політики та роботи з пільговими категоріями населення складається з:

Департамент соціальної політикиВиникли запитання?