Управління контролю цільового використання державних коштів Відділ верифікації

Климчук Неля Миколаївна

Завідувач сектору верифікації

Контактний телефон: (0372) 540-831

• Здійснення контролю за цільовим використанням державних коштів, передбачених для надання населенню всіх видів державних соціальних допомог.

• Опрацювання наданих Міністерством фінансів України рекомендацій щодо проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності по особових справах отримувачів всіх видів державних соціальних допомог.

• Здійснення перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

• Подання рекомендацій управлінню з питань надання державних соціальних допомог і компенсацій щодо усунення невідповідностей даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних, володільцем або розпорядником яких є Департамент соціальної політики міської ради.

• Проведення додаткових перевірок інформації, наданої отримувачами державних соціальних виплат шляхом надання запитів до відповідних установ, інформування отримувачів державних соціальних допомог щодо уточнення розбіжностей відомостей, виявлених під час верифікації.

• Прийняття рішення про припинення або продовження державних соціальних виплат за результатами опрацювання рекомендацій, наданих органом, що здійснив верифікацію та моніторинг державних соціальних виплат.

• Розгляд звернень та скарг громадян.

• Участь у проведенні виїзних прийомів щодо роз’яснень діючого законодавства.

• Проведення розрахунків сум переплачених коштів, одержувачів житлових субсидій, що підлягають поверненню до державного бюджету.

• В разі виробничої необхідності здійснення перевірки особових справ на предмет правомірності призначення усіх видів державних соціальних допомог, в т.ч. субсидій з оплати за житлово-комунальні послуги, компенсаційних виплат.

• В разі необхідності перевірка особових справ щодо обґрунтованості проведення перерахунків державних соціальних допомог всіх видів, компенсаційних виплат.

• В разі необхідності здійснення контролю за дотриманням термінів призначення державних соціальних допомог всіх видів.

• Складання статистичних звітів, інформації з питань, віднесених до компетенції відділу.

Image

Ефективний контроль бюджетних коштів

Основними завданнями управління є:

• Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для надання населенню всіх видів державних соціальних допомог, компенсаційних виплат, пенсій, забезпечення, у межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань правомірності призначення та виплати.

• Здійснення перевірки особових справ на предмет правомірності призначення усіх видів державних соціальних допомог, в т.ч. субсидій з оплати за житлово-комунальні послуги, компенсаційних виплат.

• Перевірка особових справ щодо обґрунтованості проведення перерахунків державних соціальних допомог всіх видів, компенсаційних виплат.

• Здійснення контролю за дотриманням термінів призначення державних соціальних допомог всіх видів.

• Проведення роботи по укладанню угод з громадянами на поступове повернення переплачених коштів протягом терміну, визначеного угодою.

• Проведення розрахунків сум переплачених коштів, одержувачів державних соціальних допомог та субсидій, що підлягають поверненню до державного бюджету.

Департамент соціальної політикиВиникли запитання?