Управління контролю цільового використання державних коштів Відділ соціального супроводу бюджетних виплат

Фустій Олександр Анатолійович

Начальник відділу

Контактний телефон: (0372) 514-763

• Забезпечення, у межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань правомірності призначення та виплати державних соціальних виплат.

• Перевірка достовірності та повноти наданої заявниками інформації про доходи і майновий стан сім’ї, з врахуванням яких призначаються державні соціальні допомоги всіх видів, шляхом проведення вибіркових обстежень умов проживання претендента, направлення запитів до органів державної влади та інших органів, тощо.

• Складання актів за результатами проведених перевірок та здійснення контролю за усуненням порушень, що мали місце.

• Проведення обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ фактичного місця проживання:
   - особи житла, на яке оформлено право на спадщину, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, зокрема на яке оформлено право на спадщину, не здається в оренду для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та житлової субсидії;
   - особи для призначення житлової субсидії, якщо в житловому приміщенні (будинку) є кілька розділених особових рахунків, або за однією адресою є декілька житлових приміщень (будинків) з розділеними особовими рахунками;
   - особи, у разі коли у складі домогосподарства, яке звертається за призначенням житлової субсидії, кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку);
   - особи для підтвердження факту спільного проживання з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу та догляду за нею;
   - особи для підтвердження фактичного місця проживання пільговика з метою включення інформації в Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. 

• Проведення обстеження сім’ї для підтвердження факту спільного проживання з особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та догляду за нею.

• Прийом та підготовка документів для розгляду комісії з встановлення факту здійснення догляду за громадянами з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи та особами, які потребують постійного догляду для перетинання державного кордону, організація виїзду комісії за місцем проживання осіб з інвалідністю І чи ІІ групи та особами та оформлення відповідного акту.

• Направлення запитів та опрацьовування відповідей з ДПС, Держфінінспекції, регіональних сервісних центрів ГСЦ МВС, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, Пенсійного фонду України, територіальних органів ДМС, Державної прикордонної служби України, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, бюро технічної інвентаризації, відділів державної реєстрації актів цивільного стану, органів охорони здоров`я інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також навчальних закладів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних  про доходи, майновий стан осіб, які звертаються за призначенням державних соціальних виплат та компенсацій.

• Співпраця з місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, службами у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, профспілковими та громадськими організаціями, тощо у вирішенні питань соціального захисту населення.

Image

Ефективний контроль бюджетних коштів

Основними завданнями управління є:

• Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для надання населенню всіх видів державної соціальної допомоги та компенсаційних виплат, дотримання законодавства з питань правомірності призначення та виплати.

• Здійснення перевірки особових справ на предмет правомірності призначення та щодо обґрунтованості проведення перерахунків усіх видів державної соціальної допомоги та компенсаційних виплат.

• Опрацювання інформації з різних державних реєстрів у отримувачів всіх видів державної соціальної допомоги.

• Здійснення контролю за дотриманням термінів призначення всії видів державної соціальної допомоги.

• Опрацювання та перевірка документів, визначення права власників жилових приміщень та розрахунок суми компенсації витрат мешканцям Чернівецької міської територіальної громади за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану.

• Проведення обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного  місця  проживання для випадків передбаченим чинним законодавством.

• Проведення розрахунків сум переплачених коштів, одержувачів  соціальних виплат, що підлягають поверненню до Державного бюджету України.

Управління контролю цільового використання державних коштів складається з:

Департамент соціальної політикиВиникли запитання?