Управління контролю цільового використання державних коштів Відділ держаних соціальних інспекторів

Фустій Олександр Анатолійович

Начальник відділу

Контактний телефон: (0372) 514-763

• Забезпечення, у межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань правомірності призначення та виплати державних соціальних допомог.

• Проведення вибіркових перевірок особових справ на предмет правомірності прийнятих рішень щодо призначення державних соціальних допомог, житлових субсидій, компенсаційних виплат, передбачених чинним законодавством.

• Перевірка достовірності та повноти наданої заявниками інформації про доходи і майновий стан сім’ї, з врахуванням яких призначаються державні соціальні допомоги всіх видів, шляхом проведення вибіркових обстежень умов проживання претендента, направлення запитів до органів державної влади та інших органів, тощо.

• Проведення вибіркових перевірок відомостей про доходи за місцем роботи заявника та осіб, що входять до складу сім’ї заявника-претендента на призначення державних соціальних допомог.

• Складання актів за результатами проведених перевірок та здійснення контролю за усуненням порушень, що мали місце.

• Проведення аналізу причин порушень законодавства з питань надання державних соціальних допомог та внесення пропозицій щодо їх упередження в подальшому.

• Надання пропозиції щодо припинення виплати державних соціальних допомог, позбавлення права на продовження строку їх виплати, зменшення розміру допомоги у випадках та спосіб, передбачених законодавством.

• Надання фізичним та юридичним особам консультацій та рекомендацій з питань призначення державних соціальних допомог.

• Проведення роз’яснювальної роботи, у тому числі через засоби масової інформації, з питань надання державних соціальних допомог.

• Співпраця з місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, службами у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, профспілковими та громадськими організаціями, тощо у вирішенні питань соціального захисту населення.

• В разі виробничої необхідності здійснення перевірки правильності призначення усіх видів державних соціальних допомог в т.ч. житлових субсидій, компенсаційних виплат та проведення верифікації державних соціальних виплат.

Image

Ефективний контроль бюджетних коштів

Основними завданнями управління є:

• Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для надання населенню всіх видів державних соціальних допомог, компенсаційних виплат, пенсій, забезпечення, у межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань правомірності призначення та виплати.

• Здійснення перевірки особових справ на предмет правомірності призначення усіх видів державних соціальних допомог, в т.ч. субсидій з оплати за житлово-комунальні послуги, компенсаційних виплат.

• Перевірка особових справ щодо обґрунтованості проведення перерахунків державних соціальних допомог всіх видів, компенсаційних виплат.

• Здійснення контролю за дотриманням термінів призначення державних соціальних допомог всіх видів.

• Проведення роботи по укладанню угод з громадянами на поступове повернення переплачених коштів протягом терміну, визначеного угодою.

• Проведення розрахунків сум переплачених коштів, одержувачів державних соціальних допомог та субсидій, що підлягають поверненню до державного бюджету.

Департамент соціальної політикиВиникли запитання?