Управління контролю цільового використання державних коштів Сектор перевірки правильності призначення пенсій

Мендель Юлія Вікторівна

Завідувач сектору

Контактний телефон: (0372) 540-826

• Забезпечення, відповідно до повноважень дотримання нормативно-правових актів з питань пенсійного законодавства в межах Чернівецької міської територіальної громади.

• Здійснення контролю за дотриманням законодавства про соціальний захист населення, своєчасне та якісне призначення та перерахунки пенсій та їх виплату.

• Організація роботи щодо пілотного проекту з надання при народженні дитини одноразової допомоги «Пакунок малюка».

• Забезпечення цільового використання державних коштів, передбачених для виплати пенсій.

• Вивчення та поповнення інформаційно-методичної бази з питань пенсійного законодавства.

• Проведення у встановленому порядку, в разі необхідності, на підприємствах, в установах та організаціях зустрічних перевірок відповідності нарахованої плати, документів про факт роботи, відповідність первинним документам.

• Складання актів по результатах перевірок пенсійних справ та виплатної документації з відображенням в них виявлених порушень та внесення пропозицій щодо їх усунення.

• Здійснення контролю за виконанням спеціалістами Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області вимог, вказаних в актах перевірок та усуненням порушень, що мали місце.

• В разі необхідності здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для надання населенню всіх видів державних соціальних допомог та компенсаційних виплат.

• В необхідності здійснення перевірки особових справ на предмет правомірності призначення усіх видів державних соціальних допомог, в т.ч. субсидій з оплати за житлово-комунальні послуги, компенсаційних виплат та здійснення контролю за дотриманням термінів призначення державних соціальних допомог всіх видів.

• В разі необхідності перевірка особових справ щодо обґрунтованості проведення перерахунків державних соціальних допомог всіх видів, компенсаційних виплат та проведення верифікації державних соціальних виплат.

• Налагодження співпраці з місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, профспілковими та громадськими організаціями у вирішенні питань, віднесених до його компетенції.

• Розгляд звернень та скарг громадян.

• Проведення роз’яснювальної роботи серед населення міста, в тому числі через засоби масової інформації, з питань віднесених до компетенції сектору.

• Складання статистичних звітів, інформації з питань, віднесених до компетенції сектору.

Image

Ефективний контроль бюджетних коштів

Основними завданнями управління є:

• Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для надання населенню всіх видів державних соціальних допомог, компенсаційних виплат, пенсій, забезпечення, у межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань правомірності призначення та виплати.

• Здійснення перевірки особових справ на предмет правомірності призначення усіх видів державних соціальних допомог, в т.ч. субсидій з оплати за житлово-комунальні послуги, компенсаційних виплат.

• Перевірка особових справ щодо обґрунтованості проведення перерахунків державних соціальних допомог всіх видів, компенсаційних виплат.

• Здійснення контролю за дотриманням термінів призначення державних соціальних допомог всіх видів.

• Проведення роботи по укладанню угод з громадянами на поступове повернення переплачених коштів протягом терміну, визначеного угодою.

• Проведення розрахунків сум переплачених коштів, одержувачів державних соціальних допомог та субсидій, що підлягають поверненню до державного бюджету.

Департамент соціальної політикиВиникли запитання?