Управління бухгалтерського обліку, звітності, фінансово-економічної роботи та соціальних виплат Відділ фінансово-економічної роботи

Сікач Наталія Зіновіївна

Начальник відділу

Контактний телефон: (0372) 536-223

• Виконання кошторисів департаменту, кошторисів спеціального фонду (цільовий фонд соціально – економічного розвитку міста ), коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень.

• Контроль за правильним та економічним використанням коштів згідно з асигнуванням за затвердженими кошторисами з врахуванням змін, внесених в установленому порядку.

• Складання кошторисів витрат та розрахунків до них.

• Складання штатних розписів структурних підрозділів департаменту соціальної політики міської ради, його управлінь та відділів.

• Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Управління на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

• Контроль за правильністю використання коштів з державного бюджету та бюджету Чернівецької територіальної громади.

• Складання річної, квартальної, місячної фінансової та бюджетної звітності по коштах з державного бюджету та бюджету Чернівецької територіальної громади та подання її в установлені строки в управління Державного казначейства України, фінансове управління Чернівецької міської ради, відповідні відділи Чернівецької обласної державної адміністрації.

Image

Своєчасне фінансування соціальних виплат

Основними завданнями управління є:

• Виконання кошторисів департаменту, кошторисів спеціального фонду, коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень.

• Ведення бухгалтерського обліку щодо виконання кошторисів доходів і видатків Департаменту.

• Контроль за правильним та економічним використанням коштів згідно з асигнуванням за затвердженими кошторисами з врахуванням змін, внесених в установленому порядку.

• Виплата заробітної плати посадовим особам Департаменту.

• Проведення розрахунків з організаціями, підприємствами, установами міста та окремими особами.

• Своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів, коштів субвенцій з Державного бюджету.

• Збереження грошових коштів, контроль за збереженням та правильним використанням основних засобів, матеріалів, малоцінного інвентарю та інших матеріальних цінностей.

Бухгалтерський облікЗвітностіЕкономічні роботиСоціальні виплатиє основними завданнями управління.

Управління бухгалтерського обліку, звітності, фінансово-економічної роботи та соціальних виплат складається з:

Департамент соціальної політикиВиникли запитання?