Управління бухгалтерського обліку, звітності та економічної роботи Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Данчук Руслана Мірчівна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Контактний телефон: (0372) 529-876

• Ведення бухгалтерського обліку щодо виконання кошторисів доходів і видатків департаменту.

• Контроль за правильним та економічним використанням коштів згідно з асигнуванням за затвердженими кошторисами з врахуванням змін, внесених в установленому порядку.

• Перевірка правильності оформлення документів і законності їх здійснення.

• Виплата заробітної плати посадовим особам департаменту.

• Проведення розрахунків з організаціями, підприємствами, установами міста та окремими особами.

• Своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів, коштів субвенцій з державного бюджету.

• Збереження грошових коштів, контроль за збереженням та правильним використанням основних засобів, матеріалів, малоцінного інвентарю та інших матеріальних цінностей, які належать Департаменту соціальної політики міської ради.

• Проведення в установлені строки інвентаризації грошових коштів і розрахунків, а також майнових матеріальних цінностей, які належать департаменту.

• Проведення інструктажу матеріально – відповідальних осіб, забезпечення правильності обліку та збереження цінностей, які знаходяться на їх обліку.

• Збереження бухгалтерських документів та книг обліку.

• Ведення автоматизованої програми РЕСУРС СИСТЕМС, “Зарплата”.

• Оприлюднення використання публічних коштів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів (Є-Data).

• Оприлюднення річного плану закупівель, проведення закупівель та оприлюднення укладених договорів за допомогою електронної системи публічних закупівель України ProZorro.

• Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Управління на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

• Контроль за правильністю використання коштів з державного бюджету та бюджету Чернівецької територіальної громади.

• Складання річної, квартальної, місячної фінансової та бюджетної звітності по коштах з державного бюджету та бюджету Чернівецької територіальної громади та подання її в установлені строки в управління Державного казначейства України, фінансове управління Чернівецької міської ради, відповідні відділи Чернівецької обласної державної адміністрації.

• Забезпечення в межах своїх повноважень своєчасності виплати допомоги:
- у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, при усиновленні дитини, на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей одиноким матерям, на дітей, яким не встановлено інвалідність;
- тимчасової допомоги дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів;
- прийомним сім’ям та будинкам сімейного типу.
- на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях.
- виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
- виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- виплати допомоги по догляду за особами з інвалідністю внаслідок психічного розладу.
- виплати щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО/ООС, для покриття витрат на проживання.
- виплати щорічної допомоги на оздоровлення, компенсації на відшкодування вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
- опрацювання проїзних документів з метою відшкодування витрат понесених громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на проїзд до місць санаторно-курортного оздоровлення.

• Забезпечення в межах своїх повноважень виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки постраждалим особам внаслідок ЧАЕС 1 категорії; за не використані санаторно-курортні путівки особам з інвалідністю загального захворювання та з дитинства, особам з інвалідністю внаслідок війни.

• Забезпечення в межах своїх повноважень своєчасності виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, довічної державної стипендії.

• Забезпечення в межах своїх повноважень своєчасності виплати допомоги, одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю, законним представникам осіб з інвалідністю, дитини з інвалідністю; одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби.

• Забезпечення в межах своїх повноважень своєчасності відшкодування вартості одноразової натуральної допомоги при народженні дитини «пакунок малюка».

• Забезпечення в межах своїх повноважень своєчасності виплати вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

• Забезпечення в межах своїх повноважень своєчасності виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

• Ведення обліку погашення виявлених переплат державних соціальних допомог та компенсацій.

• Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, які отримують соціальні виплати для подальшого подання до Державної Фіскальної Служби України.

• Контроль руху коштів та складання відповідних звітів щодо виплати державних соціальних допомог та компенсаційних виплат.

• Забезпечення своєчасного закриття особових рахунків у зв’язку з закінченням терміну виплати державних соціальних допомог та компенсаційних виплат.

• Проведення річної інвентаризації особових рахунків отримувачів державних соціальних допомог. Проведення моніторингу виплати державних соціальних допомог та компенсаційних виплат.

Image

Своєчасне фінансування соціальних виплат

Основними завданнями управління є:

• Виконання кошторисів департаменту, кошторисів спеціального фонду (цільовий фонд соціально – економічного розвитку міста), коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень.

• Ведення бухгалтерського обліку щодо виконання кошторисів доходів і видатків департаменту.

• Контроль за правильним та економічним використанням коштів згідно з асигнуванням за затвердженими кошторисами з врахуванням змін, внесених в установленому порядку.

• Виплата заробітної плати посадовим особам департаменту.

• Проведення розрахунків з організаціями, підприємствами, установами міста та окремими особами.

• Своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів, коштів субвенцій з державного бюджету.

• Збереження грошових коштів, контроль за збереженням та правильним використанням основних засобів, матеріалів, малоцінного інвентарю та інших матеріальних цінностей.

Бухгалтерський облікЗвітностіЕкономічні роботиСоціальні виплатиє основними завданнями управління.

Управління бухгалтерського обліку, звітності та економічної роботи складається з:

Департамент соціальної політикиВиникли запитання?