комунальна установа Чернівецької міської ради Чернівецький міський центр соціальних служб

Керівництво здійснює директор Центру Бежан Любов Василівна

м. Чернівці, вул. Сімовича, 19

Контактний телефон: (0372) 526-434

Image
Image
Image

Забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

Забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;

Складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

Вносить відомості до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

Проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

Створює умови для навчання та підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги.

Центр відповідно до визначених завдань здійснює заходи щодо:

а) запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

б) виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку;

в) соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;

г) надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги.

Проводить оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах, визначає методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку.

Надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг, а саме:

а) базові соціальні послуги:
- інформування;
- консультування;
- посередництва (медіації);
- представництва інтересів;
- надання притулку (тимчасово, одноразово, екстрено/кризово для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі);
- екстреного (кризового) втручання;
- соціальної профілактики;
- соціальної інтеграції та реінтеграції;
- соціальної адаптації (в частині здійснення навчання, формування та розвитку соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництва інтересів; корекції психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництва та консультування; допомоги в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомоги у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків, організація груп самодопомоги);
- соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах;
- соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

б) інші соціальні послуги:
- консультативного кризового телефону;
- соціально-психологічної реабілітації (без надання можливості короткотермінового проживання).

Департамент соціальної політикиВиникли запитання?